האתגר

תכנון מחדש לחלקים בעלי עלויות ייצור גבוהות והתאמתם לטכנולוגיות ייצור זולות ויעילות יותר. עבודה עם Stainless Steel ברמות קושי שונות תוך שימוש בתהליכי יציקה ועיבוד מדויקים. בדיקת התוצר הסופי במעבדות חיצוניות לאישור המידות והטולרנסים השונים.