האתגר

ייצור חלקי פלסטיק ומתכת שונים בהתאם למפרט מדויק הכולל הגדרת חומרי גלם, דרישות פונקציונאליות מדויקות לטובת תפעול המוצר והתאמה לקפסולה פנימית קיימת. הקפדה על רמת גימור גבוהה תוך שליטה בגמישות ותחושת המגע של המוצר. תכנון וניהול פרוטוקול איכות הכולל בדיקות מתיחה שונות בתנאי
סביבה משתנים.