האתגר

ייצור אוגנים ושסתומים בגדלים שונים למערכות מים.
שימוש בטכנולוגיות ייצור וחומרי גלם שונים בהתאם לדרישות התקינה הנדרשות.
בדיקת המוצרים השונים במעבדות חיצוניות לאישור הרכב חומר הגלם, המידות והטולרנסים השונים.