Project Description

האתגר…

תכנון מחדש לחלק לחלק בעל עלויות יצור גבוהות מאד והתאמתו לטכנולוגית ייצור זולה ויעילה יותר.
עבודה עם Stainless Steel ברמות קושי שונות תוך שימוש בתהליכי יציקה ועיבוד מדויקים. בדיקת התוצר הסופי במעבדות חיצוניות לאישור המידות והטולרנסים השונים
.