Project Description

האתגר…

ניהול פרויקט מקצה לקצה (Full Tern Key Project) הכולל ייצור חלקי פלסטיק ומתכת, אלקטרוניקה, הרכבה ואריזה.
ייצור חלקים ברמת דיוק גבוהה תוך הקפדה על התאמה למוצרי סלולר קיימים בשוק המתמשקים עם המוצר.
תכנון וניהול תהליך בקרת איכות מקיף הדוגם את המוצר במספר תחנות לאורך פס הייצור לקבלת מוצר סופי תקין ומוכן לאריזה ומשלוח.