Project Description

האתגר…

ייצור חלקי פלסטיק ברמת דיוק גבוהה ודרישות גימור קפדניות (כולל הדפסות משי) והכל בהתאם לתקן הרפואי הנדרש.
הזרקה בחדרים נקיים ועבודה עם חומרי גלם ופיגמנטים מיוחדים בהתאם לתקן ISO13485.
ייצור חלקים קטנים בעלי דרישות אופטיות מדויקות ויכולת התאמתם לדרישות המוצר ופרוטוקול ההרכבה.