Project Description

האתגר…

תכנון וייצור חלקי פלסטיק ברמת דיוק גבוהה והתאמתם לרכיבי המוצר הקיימים (כגון כרטיס אלקטרוני, אנטנה, מחברים ועוד).
עבודה עם חומרי גלם מונעי בעירה בהתאם לתקן UL-94. ייצור חלקים מוליכי אור ברמות עכירות שונות תוך שליטה בגוון הצבע הנדרש.